โกดัง 1 โกดัง 2 โกดัง 3 โกดัง 4 โกดัง 4 โกดัง 4 โกดัง 5 โกดัง 9 โกดัง 8 โกดัง 7 โซนร้านค้าด้านหน้า โกดัง 10 โซนริมน้ำ คีออส โกดัง 6 คีออส คีออส คีออส คีออส คีออส คีออส คีออส คีออส คีออส