ซอยเจริญกรุง 72-76 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 View on Google Maps
วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะไป เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
สำหรับนักท่องเที่ยว
รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีตากสิน ทางออก 2 และนั่งเรือหรือเรือด่วนไปยังเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

รถบัส BRT

ลงรถที่ป้ายพระราม 3 และต่อรถแท็กซี่

สิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือสำหรับเรือของโรงแรมริเวอร์ไซด์และเรือเดินทาง
สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์
จากสีลม / สาทร » ถนนเจริญกรุง
จากสีลม / สาทร » ถนนเจริญราษฏร์ » ถนนจันทร์ » ถนนเจริญกรุง
จากสีลม / สาทร » ถนนเจริญราษฏร์ » ถนนพระราม 3 » ถนนเจริญกรุง
จากถนนนราธิวาธราชนครินทร์ » ถนนจันทร์ » ถนนพระราม 3 » ถนนเจริญกรุง
จากสุขุมวิท » ถนนพระราม 3 » ถนนเจริญกรุง
จากธนบุรี » สะพานกรุงเทพ » ถนนเจริญกรุง
จากธนบุรี » สะพานตากสิน » ถนนเจริญราษฏร์ » ถนนเจริญกรุง