ติดต่อเรา
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

info@asiatiquethailand.com
View on Google Maps

เบอร์โทรศัพท์ 092-2460812
(เวลาทำการ : 16.00 น. - 23.30 น.)

หรือโทร 02-1084488 (เวลาทำการ : 10.00 น. - 18.00 น.)

ฝ่ายทัวร์และ MICE
02-1084488 ต่อ 304, 305, 604
ฝ่ายพื้นที่ร้านค้าและร้านค้าสัมพันธ์
02-1084488 ต่อ 103, 104, 106, 107, 601
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
02-1084488 ต่อ 204 ,205
ฝ่ายกิจกรรมการตลาด
02-1084488 ต่อ 303
ฝ่ายส่งเสริมการขาย
02-1084488 ต่อ 108
ฝ่ายอาคารและสถานที่
02-291-2586
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม